[صفحه اصلی ]   [ English ]  
:: فهرست نشریات وارد شده در سیستم ::
گزارش گیری از نشریات:
:: نام و مشخصات نشریه
:: سازمان ناشر یا صاحب امتیاز
:: نوع نرم افزار
:: وضعیت انتقال داده
:: نمایه شده در
جستجوی پیشرفته مقالات را ببینید
تعداد نشریات یافت شده: 5 مورد
ردیف ISSN e-ISSN عنوان نشریه حوزه موضوعی دوره تناوب آخرین شماره نسخه‌ها XML مشاهده
1 2008-4048 2008-4056 Journal of Guilan University of Medical Sciences فصلنامه جلد 21 - شماره 91
49 نسخه Get XML Data View Profile Visit web site
2 Journal of Medical Education فصلنامه 0 Get XML Data View Profile Visit web site
3 Arvin فصلنامه 0 Get XML Data View Profile Visit web site
4 Bimonthly Journal of Nursing & midwifery Schools دو فصلنامه 0 Get XML Data View Profile Visit web site
5 Research Newsletter فصلنامه 0 Get XML Data View Profile Visit web site

Health and Biomedical Information System
معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان